fredag 23 april 2010

EMG blev neurografi

Elektroneurografi (neurografi)
k
Bakgrund:Neurografi innebär bestämning av ledningshastighet och ledningsförmåga i perifera nerver. Neurografi kan göras i motoriska nerver (varvid det elektriska muskelsvaret registreras) och i sensoriska nerver (varvid nervaktionspotentialen registreras). Förutom ledningshastigheter bedöms även amplituden av de registrerade elektriska svaren. Dessa parametrar påverkas av skador och sjukdomar som engagerar nerven.
ö
Utförande:Vid ENeG stimuleras perifera nerver med elektriska impulser via ytelektroder som hålls över nerven. Vid undersökning av motoriska nerver registreras muskelsvaret och vid undersökning av sensoriska nerver registreras nervimpulserna direkt över nerven. Även registreringen sker med ytelektroder. Genom att stimulera den undersökta nerven på flera ställen kan ledningshastigheten i olika segment av nerven bestämmas. Sjukdomar och skador som engagerar perifera nerver påverkar nervledningshastigheter och/eller svarsamplituder. En del patienter upplever stimuleringen som smärtsam eller obehaglig, endast dock mycket sällan så pass att undersökningen inte går att genomföra. Vanligtvis undersökta nerver är n medianus, n ulnaris, n radialis, n tibialis, n peroneus, n suralis, men även många andra nerver kan undersökas.
ä
Den totala undersökningstiden beror på frågeställningen. Vid de flesta vanliga frågeställningar tar undersökningen mellan ½ och en timme.
k
Indikationer: Diagnostik och lokalisation av perifera nervskador som t ex polyneuropati, nerventrapments, traumatiska nervskador.
k
Det tog ca 40 min och gjorde inte ont men var lite obehagligt. Jag får svar om max 2 veckor. Är det inte karpaltunnelsyndrom (som dr Lotta skrev som frågeställning) går det vidare med EMG och kanske andra undersökningar.
TACK för alla lycka till och kramar! ♥

Inga kommentarer: